Обучение в пивоварната на КАМЕНИЦА АД

През месец февруари най-голямата пивоварна в България Каменица АД, се довери на лидера в областта на безопасна работа и труд Олимп-Предпазни екипировки ЕООД. След извършен задълбочен анализ на наличното стационарно и преносимо оборудване, като стълби и мобилно скеле, в продължение на няколко седмици, бяха проведени серия специализирани обучения  на тема „Безопасна работа на височина, спасяване и евакуация“ от водещи и сертифицирани лектори-инструктори на Олимп-Предпазни екипировки ЕООД. Водени от осъзнатата нужда за безопасна работа, спасяване и евакуация, нашите лектори представиха методи за работа на височина, колективни и лични предпазни средства, варианти на сбруи, позициониращи, амортизаторни, самонавиващи, блокаторни, полиспасни, евакуационни и други системи. Определяне и правилно комплектоване на работника и спасителя с облекла, каски, ръкавици, очила, обувки според условията и приложението. Презентирахме и обучихме курсистите за работа с фабрично окомплектовани решения за спасяване и евакуация, посредством бързо и лесно разглобяема установка, и прилежащите към нея работни, и евакуационни механизми.